Akredytacja

Uwaga:

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji prasowej.

Ze wzgledu na duże zainteresowanie i ograniczoną ilość miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do przydzielania akredytacji.


Proszę zaznaczyć rodzaj akredytacji.
 
 

* Redakcja:
Proszę wypełnić pole redakcja. Za mało znaków. Za dużo znaków.
* Adres redakcji:
Proszę wypełnić pole adres redakcja. Za mało znaków. Za dużo znaków.
* Telefon redakcji:
Proszę wypełnić pole telefon redakcji. Za mało znaków. Za dużo znaków. Błędny format.
* E-mail redakcji:
Proszę wypełnić pole email redakcji. Za mało znaków. Za dużo znaków. Błędny format.
* Imię:
Proszę wypełnić pole imię. Za mało znaków. Za dużo znaków.
* Nazwisko:
Proszę wypełnić pole nazwisko. Za mało znaków. Za dużo znaków.
* Numer legitymacji dziennikarskiej:
Proszę wypełnić pole numer legitymacji. Za mało znaków. Za dużo znaków.
* Nazwa instytucji, która wydała legitymację dziennikarską:
Proszę wypełnić pole nazwa instytucji, która wydała legitymację. Za mało znaków. Za dużo znaków.
* Legitymacja ważna do dnia. (Wzór zapisu dd/mm/yyyy):
Proszę wypełnić pole legitymacja ważna do dnia. Za mało znaków. Za dużo znaków. Błędny format zapisu daty. Wzór: DD/MM/RRRR
* E-mail dziennikarza:
Proszę wypełnić pole adres mail. Błędny format adresu mail. Za mało znaków. Za dużo znaków.
* Telefon dziennikarza:
Proszę wypełnić pole telefon. Za mało znaków. Za dużo znaków. Błędny format.
 
 
Czy Pani/ Pan była już akredytowana w innych edycjach Festiwalu im. Jana Kiepury
Proszę zaznaczyć TAK lub NIE.
 
 

  Proszę wypełnić pole linki do materiałów prasowych opracowanych przez dziennikarza Za dużo znaków
 
 

  Proszę wypełnić pole informacja ogólna o redakcji i jej profilu Za dużo znaków
 
 

Wybierz rodzaj emisji
Proszę dodać rodzaj emisji informacji o festiwalu w Państwa mediach, wraz z opisem i terminem. Najpierw należy z rozwijanej listy wybrać rodzaj emisji, a następnie kliknąć: Dodaj do formularza Za mało znaków. Za dużo znaków.
 
 

Proszę zaznaczyć minimum jeden checkbox obok terminu koncertu
 
 

 
Za dużo znaków
 
 

Proszę wprowadzić kod z powyższego obrazka. Za mało znaków (proszę usunąć ewentualne spacje). Za dużo znaków (proszę usunąć ewentualne spacje). Za mało znaków (proszę usunąć ewentualne spacje). Za dużo znaków (proszę usunąć ewentualne spacje).
 
 

Proszę zaznaczyć akceptację.
 
 

Po naciśnięciu przycisku błędne pola zostaną oznaczone na czerwono lub strona zostanie wczytana ponownie i pojawi się informacja o statusie formularza zgłoszeniowego